HOTEL DEVELOPMENT

LOCATION: Łódź, otulina Krajobrazowego Parku Wzniesień Łódzkich
AUTHORS: RAAS architekci, Arkadiusz Strzelecki, Remigiusz Strzelecki
SURFACE: 1327 m2
PROJECT: 2010